Vårt erbjudande

PrefabGenom att prefabricera rörsystem kan vi hjälpa dig med unika och kundanpassande lösningar efter dina ritningsunderlag.

Prefab ger dig möjlighet till en snabb och kostnadseffektiv installation.


Vi arbetar med en kall process vid bearbetning av materialet. Fördelar med en kall process:


Inga heta arbeten, ingen gas och utan miljöpåverkan

Ett Mek-T är alltid utbytbart

Ingen försvagning av metallen p g a värmespänningar

Ingen riktning av rören


För att kvalitetssäkra våra leveranser följer vi prefabprocessen nedan. 

Våra prefabricerade lösningar ger dig:

  • Kunddesignade rörsystem
  • Alltid garanterad kvalitet
  • Tids- och kostnadseffektiv hantering
  • Reducerat spillmaterial
  • Miljöanpassade installationer

PrefabprocessenRitning


Processen börjar med att du som kund skickar en gransknings- handling. En genomgång av ritningen samt ev kompletterande uppgifter görs tillsammans med kunden. När förutsättningarna är klara räknar vi fram en materiallista utifrån ritningen. Vi använder oss av AutoCad/MagiCad då ritningar i dessa format fungerar bäst. Även ritningar i PDF format går bra.


Utifrån den färdiga materiallistan offererar vi ett pris. Hur mycket som ska ingå i prefableveransen är upp till dig som kund. Vi kan lämna priser på både prefab och kompletta paket där mer eller mindre allt ingår.

Skärlista

Efter att du lagt en beställning skickar vi alltid ett ordererkännande, där allt vi kommit överens om finns med. Under den tid som passerat kan ändringar på ritningar/bygge ha skett och därför ber vi alltid om en bygghandling med senaste datum. Skulle något vara oklart i detta skede tar vi kontakt med projektledaren innan arbetet med skärlistorna påbörjas. Alla skärlistor startar generellt där det finns inkommande vatten, om inget annat har bestämts. Listan börjar med siffran ”1” och sedan stigande. På ritningen finns motsvarande siffra markerad.


Exakt hur allt ska tillverkas bestäms i samråd med kunden. Vill man ha alla höjdskillnader tillverkade så kan vi lösa det. Den färdiga listan skickas alltid med leveransen i pappersformat efter att den scannats för digital hantering samt arkivering.

Prefab

Vi strävar efter att alltid vara en så komplett leverantör som möjligt. Därför erbjuder vi rör som är obehandlade, grundmålade, pulverlackade eller rostfria. På skärlistan finns det markerat vilka rör som ska användas till det aktuella projektet. Därefter markeras all information från skärlistan på rören. Dvs hur långa rören ska vara, var hålen ska placeras samt om något ska monteras i änden på rören.


I vår rymliga verkstad kan vi hantera de flesta projekt. Vi utgår oftast från att rören är 6m eller kortare, men även andra längder är möjligt. Efter att rören har passerat märkning, kapning, rillning och borrning kommer de slutligen fram till monteringen. Där monterar vi allt som finns med på listan och ser till att samtliga detaljer pekar åt rätt håll. När det är klart packas allt i lagom stora buntar och märks upp så att det blir enkelt för montören på byggarbetsplatsen att hitta rätt rör.

Leverans

En viktig del i prefabprocessen är att kunden får sitt material i utlovad tid. När buntarna med rör och pallarna med medskick, tex upphängningar, ventiler, mm, är klara för leverans så sköter vi bokningen av transport. Beroende på hur det ser ut på arbetsplatsen hjälper vi till med det som krävs. Efter att godset har levererats ringer vi upp ansvarig montör eller projektledare för att säkerställa att allt är i sin ordning.