Talent Plastics

Talent PlasticsBA:s VVS Service Skillingaryd


Bernt Andersson har varit i branschen sedan 1958. Under alla dessa år har han aldrig jobbat med rillade rörsystem. När de skulle koppla in 2st kylmaskiner hos Talent Plastics i Bredaryd valde de dock att pröva. Detta ägde rum under sommaren 2019. 


I vanliga fall hade de beräknat 3 veckor för att utföra jobbet. Med rillade rör och kopplingar tog det istället 1 vecka! Besparingen blev ca 50% billigare än att uföra samma arbete med svetsförband.


Bernt säger att han definitivt kommer använda rillade rör och PrePipe igen - "Fantastisk service där de ställde upp till 100%"Bernt Anderssons Vvs-Service AB

Tallg. 2

56892 SKILLINGARYD