Prefab

Vad är Prefab?

Ritning

Hela processen börjar med att kunden skickar en granskningshandling till PrePipe. Genomgång av ritningen samt ev kompletterande uppgifter görs tillsammans med kunden. När förutsättningarna är klara kan vi räkna fram en materiallista utifrån ritningen. Vi använder oss av AutoCad/MagiCad då ritningar i dessa format fungerar bäst. Även ritningar i PDF format går bra.

När materiallistan är klar kan vi offerera ett pris till kunden. Hur mycket som ska ingå i prefableveransen är upp till kunden. Vi kan lämna priser på själva prefaben, eller kompletta paket där mer eller mindre allt ingår.


Skärlista

När kunden har beställt projektet skickas alltid ett ordererkännande ut, där allt man kommit överens om finns med. Under den tid som passerat kan ändringar på ritningar/bygge ha skett och därför ber vi alltid om en bygghandling med senaste datum. Skulle något i detta skede vara oklart tar vi kontakt med projektledaren innan arbetet med skärlistorna påbörjas. Alla skärlistor startar generellt där det finns inkommande vatten, om inget annat har bestämts. Listan börjar med siffran ”1” och sedan stigande. På ritningen finns motsvarande siffra markerad.

Hur exakt allt ska tillverkas bestäms i samråd med kunden. Vill man ha alla höjdskillnader tillverkade så kan vi lösa det. När listan är klar scannar vi allt digitalt för arkivering eller för att skicka till kunden. Dessa handlingar skickas alltid med  leveransen i pappersformat.


Prefab

Vi strävar efter att alltid vara en så komplett leverantör som möjligt. Därför erbjuder vi rör som är obehandlade, grundmålade, pulverlackade eller rostfria. På skärlistan finns det markerat vilka rör som ska användas till det aktuella projektet. Därefter markeras all information från skärlistan på rören. Dvs hur långa rören ska vara, var hålen ska placeras samt om något ska monteras i änden på rören. I vår rymliga verkstad kan vi hantera de flesta projekt. Vi utgår oftast från att rören är 6m eller kortare, men även andra längder är möjligt. Efter att rören har passerat märkning, kapning, rillning och borrning kommer de slutligen fram till monteringen. Där monterar vi allt som finns med på listan och ser till att samtliga detaljer pekar åt rätt håll. När det är klart packas allt i lagom stora buntar och märks upp så att det blir enkelt för montören på byggarbetsplatsen att hitta rätt rör.


Leverans

En viktig del i prefabprocessen är att kunden får sitt material i utlovad tid. När buntarna med rör och pallarna med medskick, tex upphängningar, ventiler, mm, är klara för leverans så sköter vi bokningen av transport. Beroende på hur det ser ut på arbetsplatsen hjälper vi till med det som krävs. Efter att godset har levererats ringer vi upp ansvarig montör eller projektledare för att säkerställa att allt är i sin ordning.

Fördelar med en kall process


• Inga heta arbeten, ingen gas och utan miljöpåverkan

• Ett Mek-T är alltid utbytbart

• Ingen försvagning av metallen p.g.a. värmespänningar

• Ingen riktning av rören

Programvara vi använder: